نمایش دادن همه 7 نتیجه

آمادگی برای آزمون

تومان27.000
آمادگی برای آزمونراهکارهایی برای مقابله با نگرانی و استرس پیش از آزمون
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 32 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

برنامه‌ریزی

تومان27.000
برنامه‌ریزیبرنامه مطالعاتی متناسب با شرایط هر فرد
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 42 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

پشتکار

تومان27.000
پشتکارراهکارهایی تقویت پشتکار برای مطالعه دروس
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 32 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

تمرکز حواس

تومان30.000
تمرکز حواستکنیک‌های تقویت تمرکز حواس هنگام مطالعه درس
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 46 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

مدیریت‌زمان

تومان27.000
مدیریت‌زماناهمیت مدیریت زمان در اجرای کامل برنامه مطالعاتی
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 32 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

مهار دوگانه بحران کرونا

تومان35.000
مهار دوگانه بحران کرونا
 • نویسنده : الیاس عقیلی دهنوی مژده ساوج
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 54 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400

هدف و انگیزه

تومان27.000
هدف و انگیزههدف‌گزینی مناسب باعث انگیزه کافی برای مطالعه
 • نویسنده : فهیمه شریفی
 • ناشر : چشمه آفرینش
 • تعداد صفحه : 30 صفحه
 • نوع جلد : گلاسه معمولی
 • سال انتشار : 1400