هفتمین روز وداع با شاعر چشمه‌ها

هفتمین روز وداع با شاعر چشمه‌ها، استاد بهمن رافعیرفتی چو بهار و جای سبزت خالی است... آیین بزرگداشت هفتمین روز عروج آسمانی معلم و ش...

ادامه مطلب

استاد بهمن رافعی بروجنی درگذشت

شاعر بلند آوازه و نامی ایران استاد بهمن رافعی دعوت حق را لبیک گفت. شادروان استاد بهمن رافعی معلم، شاعر، نویسنده، مدرس و منتقد ادبی برج...

ادامه مطلب

تاریخ یکصدساله امورتربیتی آموزش وپرورش اصفهان تدوین می‌شود

به گزارش واحد خبر موسسه چشمه آفرینش، در استمرار فعالیتهای ستاد بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس اداره معارف اصفهان وبه منظور تدوین وانتشار مج...

ادامه مطلب