موزه بزرگ مجازی اصفهان

موزه بزرگ مجازی اصفهان به گزارش خبرگزاری چشمه آفرینش موزه بزرگ مجازی اصفهخان به زودی راه اندازی می شود. موزه بزرگ مجازی اصفهان ارگان ت...

ادامه مطلب

هفتمین روز وداع با شاعر چشمه‌ها

هفتمین روز وداع با شاعر چشمه‌ها، استاد بهمن رافعیرفتی چو بهار و جای سبزت خالی است... آیین بزرگداشت هفتمین روز عروج آسمانی معلم و ش...

ادامه مطلب

استاد بهمن رافعی بروجنی درگذشت

شاعر بلند آوازه و نامی ایران استاد بهمن رافعی دعوت حق را لبیک گفت. شادروان استاد بهمن رافعی معلم، شاعر، نویسنده، مدرس و منتقد ادبی برج...

ادامه مطلب